ورزش

آگاهی هرگونه اخبار ورزشی

ورزش

آگاهی هرگونه اخبار ورزشی

فردای روزی که دشمن بعثی خرمشهر را گرفت

جسد بی جان و عریان دختری را به تیرک بلندی بسته

و درآن سوی کارون مقابل چشمان رزمنده های ما گذاشته بودند

تکاوران نیروی زمینی ارتش با تقدیم 3 شهید

بالاخره آن جسد را پایین آوردند

سه شهید برای "جسد" یک دختر مسلمان ایرانی......

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ:

ﺍﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻟﺸکرﯾﺎﻧﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ...

ﺁﺩﻭﻟﻒ ﻫﯿﺘﻠﺮ:

ﺍﮔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪﻡ ﻧﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻤﺐ ﺍﺗﻤﯽ ﻣﯿﺸﺪ

ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺍﻋﻈﻢ (ص):

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﯿﺪ

چنگیز مغول:

ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﺷﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﮐﺎﻭﺵ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ

ﺍﺳﮑﻨﺪر:

ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﻫﻞ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﺳﺖ

 

حال چه بر سر غیرت جوانان ما آورده اند

که خود خواهان عریان بودن دختران در جامعه شده اند...؟  • محمد مهدی سنجری


دوندگی و پیاده روی یکی از مهم ترین ورزش هاست.زیرا کسی که این ورزش را انجام میدهد، هرگونه رسوب در رگ ها که باعث ایست فلبی وحمله ی قلبی میشود جلو گیری میکند.وقتی ما توسط دویدن ضربان فلب ما افزایش میابد در این صورت خون با فشار زیاد در رگ هایمان جابه جا میشود و رسوب هایی که  بدر رگ هاست که باعث بیماری های قلبی در  بدن میشود را کنده و از بین می برد. توجه داشته باشید کسانی که این ورزش را انجام میدهند هیچ وقت در زندگی دچار ایست قلبی یا حمله ی قلبی نمی شوند.

  • محمد مهدی سنجری